کاراکاس

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا تأیید کرد که چندین ماه است با گفت‌وگوهای مخفیانه با دولت ترامپ موافقت کرده...

آمریکا می‌خواهد دریابد که در چه شرایطی شخصیت‌های بانفوذ به مادورو خیانت و از یک طرح انتقالی حمایت می‌کنند....

در یک محله فقیرنشین در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا مأموران امنیتی با مردم ناراضی درگیر شدند. مأموران با پرتاب گاز...

روز پنجشنبه اول سپتامبر، هزاران نفر با تظاهرات در کاراکاس ونزوئلا خواهان برکناری رییس جمهوری این کشور، نیکلاس مادورو...

پنجمین صادرکننده نفت خام جهان و کشوری که میزان رضایتمندی جامعه آن از نظام دمکراتیک در بالاترین سطح...