کارتخوان پزشکان

طبق آخرین اعلام سازمان مالیاتی، تاکنون فقط ۴۳ درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند.

آمارهای سازمان امور مالیاتی از عدم ثبت‌نام بیش از ۷۰ درصد پزشکان کشور در سامانه کارتخوان بانکی حکایت دارد.

حدود ۶۵ درصد کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی در موعد مقرر ثبت نشده است. این پزشکان به جرم کتمان...