کارتن خوابی در ایران

کپرها و اتاقک‌هایی که در گاراژ‌های محل زندگی زباله‌گردها ساخته شده بود، توسط نیروهای جهاد کشاورزی و سازمان محیط...

روشن نیست که آیا این زن کارتن خواب از سرما به درون سطل زباله پناه برده و آنجا فوت...

نیروی انتظامی و شهرداری شیراز منقل‌خانه‌ها را تخریب می‌کنند