کارتن خوابی زنان

سعیدی مبارکه گفت که گفت که اگر نقاط قوت طرح عقیم‌سازی زنان بی‌خانمان با رضایت خودشان از نقاط ضعف...

عماد برقعی- مساله این است که گروهی با تکیه بر قدرت یا شهرتشان به خود اجازه می‌دهند برنامه‌ها و...

معاون فرهنگی استاندار تهران گفت که زنان کارتن‌خواب «انواع و اقسام بیماری‌ها» را گسترش می‌دهند و از پروژه قانع‌کردن...

مدیر یک سازمان‌ مردم نهاد در ایران گفته‌ که کارتن خوابی و تن فروشی زنان روبه افزایش...