کارخانه آذراب

مسئولان حکومت که در برابر موج اعتراضات کارگری و صنفی جز وعده و وعید پاسخی ندارند، با دستگیری فعالان...

یک کاربر توئیتر زیر عکسی از آرایش نظامی یگان ضدشورش در برابر کارگران نوشته است: اینجا نه غزه است،...