کارخانه ارج

داستان «کارخانه ارج» داستان تاریخ معاصر صنعت ایران هم هست. این کارخانه‌ از اشغال ایران در ۱۳۲۰ تا انقلاب...

با تکذیب خبر تعطیلی کارخانه «ارج»، جمعی از کارگران این کارخانه مقابل ساختمان آن تجمع کرده و اعلام کردند...

فرهاد حنیفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تعطیلی کارخانه «ارج» را تکذیب کرد و انتشار این خبر را...

کارخانه «ارج»، شرکت ۸۰ ساله ایرانی که از تولید صندلی تا شو آغاز کرد و بعد در دوران اوج...