کارخانه اسوه ایران

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، پرداخت دستمزد ۱۰ #کارگر باقیمانده کارخانه صنعتی #اسوه_ایران برای ۱۸ ماه به...