کارخانه قند ورامین

واردات بی‌حساب و کتاب شکر توسط پسر و داماد مکارم شیرازی صنایع شکر در ایران را بحران‌زده کرده. کارخانه...

در پی ادامه بحران مالی در کارخانه قند ورامین، این واحد صنعتی به‌طور کامل تعطیل شد و حدود ۲۸۵...

تجمع‌کنندگان کارگرانی با سابقه کار زیاد هستند که با قرارداد‌های دائمی یا موقت در این کارخانه کار می‌کردند. بعد...

گفته می‌شود که شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه کارخانه سیمان ارومیه، بدون در نظر گرفتن نوبت بار...

یکی از کارگران معترض درباره تجمع‌کنندگان گفته که آنان کارگرانی هستند که بعد از اعلام تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند...

حداقل ۴۰۰ کارگر با تعطیلی این کارخانه قدیمی بیکار شده‌اند. گفته می شود عدم تامین مواد اولیه از سوی...