کارخانه قند یاسوج

۱۲۰ کارگر اخراجی و بازنشسته کارخانه قند یاسوج از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طلبکارند و علاوه بر...