کارخانه نیشکر هفت تپه

مجلس سازمان خصوصی‌سازی را مسئول تحقیق درباره واحدهای تولیدی کرد که این سازمان خود آنها را به ورشکستگی کشانده...

کارگران شرکت کشت‌ و‌ صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده‌اند و...

قائم مقام نیشکر هفت‌تپه گفته است کارگران در ساعت اداری به جای کار به شنا کردن مشغول بوده‌اند. سندیکای...