کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران

جمعی از چهره‌های فرهنگی و مدنی ایران چهارشنبه، ۷ خرداد‌ماه، در قالب کارزار «لغو گام به گام اعدام» (لگام)...