کارشناسی

فرنگیس بیات – از خامنه‌ای در جریان گران کردن بنزین شنیدیم که گفت: «سران قوا نشسته‌اند با پشتوانه‌ کارشناسی...