کارل برونو لدر

پرسش اساسی این است که یک دولت به چه حقی یکی از شهروندانش را می‌کشد؟ آیا مشروعیت کافی برای...

اکبر فلاح‌زاده − آن نیازهای اجتماعی و روانی که دنبال خون هستند کدامند؟ کتاب "مجازات اعدام"به این پرسش پرداخته...

کارل برونو لدر − هیچکدام از دلایل موافقان اعدام عاقلانه نیست. آبشخور مجازات اعدام، لایه‌های غیرعقلانی روان جمعی است.

کارل برونو لدر − مجازات اعدام سبب ایجاد یکی از منفورترین مشاغل شده است: شغلی به نام جلاد. سعی...

کارل برونو لدر − چوبه دار تنها وسیله اعدام عصر حجری است که تا زمان ما نیز دوام آورده...

کارل برونو لدر − برای انسان بدوی، سوزاندن درآتش در قیاس با غرق کردن در آب شیوه کامل‌تری برای...

کارل برونو لدر − خفه کردن در آب و زنده به گور کردن خاص زنان بود، هرچند که در...

کارل برونو لدر − محکوم را با دو دست و دو پا از چهار سو به چهار اسب می‌بستند...

کارل برونو لدر − مراسم گردن زدن به مناسک دینی شبیه بود. مردم در میدان جمع شده و منتظر...

کارل برونو لدر − بزرگ‌ترین مانع گسترش اعدام در بین انسان‌های اولیه، جهان‌بینی آن‌ها بود که از کشتن اکراه...

کارل برونو لدر – مصلوب شدن چون ویژه بردگان یا راهزنان بود، هیچ حساب و کتابی نداشت و نحوه...

کارل برونو لدر − اساسا دار و صلیب در ابتدا وسایل مجازات نبودند و جهت قربانی کردن نزد خدایان...

کارل برونو لدر − تابوها را از دید انسان بدوی خدایان وضع کرده بودند. از دید باورمندان به آنها...

کارل برونو لدر − رسم قربانی کردن انسان در مراسم دینی در همه جای عالم نمونه دارد. اما بر...

کارل برونو لدر − پدیده انتقام با تمام ظواهر و جوانب آن سیستمی برای رهایی از بار احساس گناه...

کارل برونو لدر − اعدام یک مجازات غیرعقلانی است و هر چه حقوق‌دانان و اهل سیاست در طول...