کارکنان بیمارستان خمینی کرج

پایان اعتصاب رانندگان کامیون و آغاز اعتصاب معلمان، تجمع دوباره کارکنان بیمارستان خمینی کرج و ادامه اعتراض کشاورزان ورزنه...

شماری از کارکنان بیمارستان خمینی کرج صبح یکشنبه ۲۲ مهر بار دیگر در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود...

دومین روز تجمع کارکنان بیمارستان خمینی کرج، آغاز دور تازه اعتراض کارگران راه‌آهن، ادامه اعتصاب رانندگان همزمان با تشدید...

#اعتصاب کارکنان #بیمارستان_خمینی_کرج با خواست پرداخت #مطالبات_معوقه که از اول مرداد آغاز شده سه‌شنبه دوم مرداد ادامه یافت. در...