کارکنان شركت آب و فاضلاب روستایی خوزستان ۶ ماه حقوق نگرفته‌اند

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...