کارگران، بازداشت کارگران

وطن‌خواه گفت که آزادی تشکل‌های کارگری و اصلاح فصل ششم قانون کار باید «اصلی‌ترین» خواسته کارگران در روز جهانی...