کارگران آی.تی.آی شیراز

همزمان با افزایش اعتراض‌های کارگران، فشار بر فعالان کارگری هم افزایش یافته تا سیاست‌های دولت در حوزه کارگری بیشتر...