کارگران انبار نفت جدید ارومیه ۸ ماه دستمزد نگرفته‌اند

کشاورزان شرق اصفهان ۲۵ اسفند بطور گسترده در مصلای اصفهان حضور یافتند. پشت به تریبون نماز و امام جمعه...