کارگران حراست شرکت ملی حفاری در کیش دو ماه حقوق نگرفته‌اند

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...