کارگران سنگ آهن بافق

هدف از مذاکره‌ها جلوگیری از صدور احکام نامتعارف برای کارگران است اما در روزهای گذشته ۹ نفر از...

سخنگوی دولت و وزیر کار می‌گویند که «دولت از اجرای حکم شلاق کارگران متاسف است»، این در حالی است...

دادگاه برای آزادی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن شهرستان بافق در استان يزد قرار وثيقه صادر کرده اما خانواده...

در پی اعتراضات کارگران معدن بافق و استقرار مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی در این معدن، کارگران معترض اعلام...

به دنبال تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از عصر دیروز چهارشنبه ۲۹ مرداد در...