کارگران شهرداری اهواز

صبح یکشنبه ۵ خرداد کارگران خدماتی خط یک قطار شهری تهران که شمار آنها به ۲۵۰ نفر می‌رسد در...

#کارگران سازمان فضای سبز #شهرداری منطقه یک #اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان اعتصاب کردند. آنها گفته‌اند که...

دومین روز تجمع کارکنان بیمارستان خمینی کرج، آغاز دور تازه اعتراض کارگران راه‌آهن، ادامه اعتصاب رانندگان همزمان با تشدید...

تجمع کارگران کارخانه گیربکس میانرو، کارگران شهرداری اهواز و دزفول و کارگران رسانور و سپرده‌گذاران کاسپین خبرساز بود.

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که یکشنبه ۱۷، ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

نزدیک به ۱۵۰ نفر از کارگران مناطق سه و چهار شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه...

کارگران بازداشت‌شده می‌گویند پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار و مزایای مربوط به شب‌کاری...

آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان گفته است که مقام قضایی برای آزادی هر کدام از کارگران، ۳۰ میلیون...

هدف از مذاکره‌ها جلوگیری از صدور احکام نامتعارف برای کارگران است اما در روزهای گذشته ۹ نفر از...

کارگران خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز چهار ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌اند. کارگران منطقه پنج فضای سبز شهری...

۸۰ نفر از کارگران فضای