کارگران قطار شهری اهواز

در آغاز سال جدید نه تنها مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشد که شماری از آنان تحت عنوان «تعدیل» اخراج...

کارگران قطار شهری اهواز یکشنبه دوم دی برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. کارگران معترض گفتند که مدیران شرکت...

دستمزد کارگران شهرداری حمیدیه و آبژدان اندیکا از آغاز سال جاری پرداخت نشده است. در آبادان نیز کارگران سه...

کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به یک‌سال و نیم معوقات مزدی برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. در...

کارگران قطار شهری اهواز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. در خنافره نیز کارگران شهرداری دست از کار کشیدند....

آخرین دستمزد پرداخت شده به این کارگران مربوط به خرداد ۱۳۹۶ است. شهرداری شرکت کیسون را مسئول این وضعیت...

اعتصاب کارگران راه‌آهن آذربایجان، اعتراض رانندگان تاکسی در ایلام و تجمع سپرده‌گذاران این بار در مشهد خبرساز بود.

بیش از ۷۵۰ کارگر پیمانکار بخش‌های مختلف شرکت کيسون که در قطار شهری اهواز کار می‌کنند در اعتراض به...