کارگران مرزی

محسن کاکارش- بسته شدن مرزهای منطقه کردستان با اجرای یکی از مصوبات دولت دهم از چند ماه پیش، تاثیر...

یک فعال کارگری از فعالیت ۱۵۰۰ کارگر مرزی (کولبر) در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان غربی و کردستان خبر داده...