کارگران پتروشیمی بندر امام

دست‌کم ۲۰ تن از کارگران #پتروشیمی_بندر_امام #اخراج شده‌اند و حق ورود به شرکت را ندارند. «عصر جنوب» در این...

اعتراض‌های کارگری به دنبال بیکاری کارگران یا پرداخت نشدن دستمزدها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در دو روز...