#کارگران_راه‌آهن

شورای هماهنگی #کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه فنی راه‌آهن ایران با صدور اطلاعیه بار دیگر تمامی...

یکی از اعضای «شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن» در گفت‌وگو با زمانه مطالبات...