کارگردان سینما

خودروی برادران ذبیحی به دلایل نامعلوم از جاده منحرف شده، سقوط کرده و آتش گرفته. شاهدان محلی این احتمال...

سلحشور در سال‌های گذشته با بیان اظهار نظرات تندی علیه سینماگران ایرانی و زنان سینمای ایران مورد انتقاد هنرمندان...