کارگروه نجات دریاچه ارومیه

شماری از نمايندگان مجلس ایران احيای درياچه اروميه را «ناممکن» می‌دانند. آنها می گويند بايد بخشی از اين درياچه...

.ناصر کرمی - دولت می‌خواهد به کشاورزان پیرامون زرینه رود پول دهد تا زمین‌های شان را نکارند و...

دولت طرح‌‌های کارگروه نجات دریاچه ارومیه را تصویب کرد. وزارت نیرو باید برداشت آب از چاه‌های کشاورزی را کنترل...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش ۹ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه بر اثر بارش‌های روزهای نخست فصل...

دولت هنوز نتوانسته اعتبار لازم برای مهار یک دهم این بیابان‌ها را نیز فراهم کند، در حالی که با...

به گفته دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین اشتباه دولت پیشین امنیتی کردن مساله دریاچه ارومیه بود.