کارگری، پرستاران شرکتی، برون سپاری خدمات درمانی، فرسودگی کادر درمانی، امنیت شغلی،

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران می‌گوید «پاییز امسال سخت‌ترین پاییز معاصر خواهد بود». آیا پرستاران...