کاریکاتور

آتنا فرقدانی کاریکاتوریست ایرانی در یک مصاحبه اختصاصی با واشنگتن پست از دوران زندانی شدن تا آزادی‌اش سخن گفته...

دو مرد جوان به اتهام انتشار کاریکاتور‌های توهین‌آمیز علیه مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود که...

«کابو»، «شارب»، «تینیوس» و «ولینسکی» چهار کارتونیست باسابقه و چیره‌دست فرانسوی بودند که در حمله مسلحانه به دفتر نشریه...

امنیت شغلی کاریکاتوریست‌ها

کامبیز درمبخش، طراح و کاریکاتوریست سرشناس ایرانی، وضعیت کاریکاتور مطبوعاتی در ایران را «بسیار بد» ارزیابی کرده است.