کاریکاتور پیامبر

شرکت‌کنندگان در تجمعی که با فراخوان تشکل‌های «بسیج دانشجویی» در برابر سفارت فرانسه در تهران برگزار شد، شعارهایی چون...

در پی تظاهرات خونین شهر «زیندر» نیجر، روز شنبه پایتخت این کشور نیز شاهد تظاهرات خشونت‌بار مسلمانان علیه انتشار...

تظاهرات اعتراضی علیه نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در مقابل سفارت فرانسه در کراچی به درگیری با پلیس کشید و...

انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام بر جلد نشریه «شارلی ابدو» انتقادهایی را در جهان اسلام به‌همراه داشت. در بلژیک برخی...

سخنگوی وزارت خارجه ایران انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام بر روی جلد شماره جدید نشریه «شارلی ابدو» را محکوم کرد...