کار اجباری

بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان در سال گذشته میلادی به نوعی از برده‌داری مدرن، یعنی کار اجباری...

نعیمه دوستدار - بیشترین نمود شکنجه در صد سال اخیر، در جریان جنگ جهانی دوم به وسیله نازی‌ها به...