کاظمینی بروجردی

خبر تأیید نشده‌ای به دست زمانه رسیده مبنی بر این‌که در روز یکشنبه ۹ مهرماه در مراسم چهلم یکی...