کاظم صدیقی امام جمعه تهران

کاظم صدیقی گفت برای رای دادن باید به قرآن مراجعه کرد. «باید خط را بشناسیم و ببینیم چه کسی...

کاظم صدیقی در نخستین نماز جمعه سال ۹۶ در تهران حضور مردم در انتخابات را متضمن حل مشکلات از...