کالبدشکافی ادبی بهار عربی

مصطفی خلجی – بهاء طاهر از تاریخ مبارزات دهه ۱۹۶۰ در مصر آموخته که حکومت‌های توتالیتر و نهادهای مذهبی،...

مصطفی خلجی – عبدالله طایع نویسنده مراکشی بر آن است که همجنسگرایی پیش از آن که یک مسئله جنسیتی...

مصطفی خلجی - علاء اسوانی می‌گوید رهبران اخوان‌المسلمین نمی‌توانند مصر را به خاطر تاریخ هفت هزار ساله‌اش که بر...