کالِدونیای جدید

در پی وقوع زمین‌لرزه ۷ ,۶ ریشتری در «کالِدونیای جدید» در جنوب اقیانوس آرام، هشدار وقوع سونامی صادر شد....