کامران خاورانی

پانته‌آ بهرامی - کامران خاورانی یکی از ده‌ها کاندیدایی است که موفق به گرفتن مدال «الیس آیلند» در ماه...