کامران متین

کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با زمانه به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرونده جدایی اسکاتلند...

حکومت اقلیم کردستان نه تنها هیچ کمک نظامی و تدارکاتی به نیروهای نظامی کرد سوری ارائه نکرده، بلکه بایکوت...

بهداد بردبار- حزب اتحاد دمکراتیک سوریه قصد دارد با همکاری نیروهای بومی و سایر اقلیت‌های منطقه، دولتی محلی را...

حمله پلیس مصر به محل‌های تجمع طرفداران محمد مرسی، در قاهره به زنجیره‌ای از اعتراضات گسترده در شهرهای دیگر...

بابک مینا - با چه مدل نظری می‌توان شکاف‌های جامعه‌ ایران را توضیح داد؟ آیا شکاف‌های مختلفی در جامعه...

لیدا حسینی‌نژاد – در روزهای اخیر دو مسئله عمده در رابطه با سوریه یکی جنگ جاری در حلب بوده...

لیدا حسینی‌نژاد – تقلیل رابطه جمهوری اسلامی با انگلستان تا حد دفتر حافظ منافع نشان‌دهنده محدود شدن فزاینده راه‌های...