کامیار علایی

پیمان‌نامه بین‌المللی پیشگیری از ایدز از سوی حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارلوس کی‌روش سرمربی و...

رضا حاجی‌حسینی - معاون وزیر بهداشت ایران نسبت به شیوع بیماری ایدز در میان کودکان کار و خیابانی هشدار...