کامیل احمدی

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس ایران درباره بازداشت کامیل احمدی، پژوهشگری که روز ۲۰ مرداد بازداشت شده، گفته است در...

#کامیل_احمدی، نویسنده و پژوهشگر #علوم_اجتماعی روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد ماه از سوی نیروهای اطلاعاتی در منزل شخصی خود در...