کانادا و پناهجویان

کانادا ۱۲۰۰ کرد ایزدی را که توسط گروه «دولت اسلامی» (داعش) مورد آزار و اذیت قرار گرفتند به‌عنوان پناهنده...

به دلیل مسائل تدارکاتی و امنیتی، دولت کانادا پذیرش ۲۵ هزار پناهجوی سوری را به تعویق انداخت.