کانال تلگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته در حال حاضر کانال‌های تلگرامی مانند مطبوعات عمل می‌کنند بنابراین باید مجوز بگیرند.

کانال‌های همسریابی در تلگرام چطور عمل می‌کنند؟ آیا تفاوتی در عملکرد آنها با شکل‌های سنتی ازدواج اینترنتی وجود دارد؟...