کانال تلگرامی کمپین اعتصاب غذای درویشان گنابادی

علیرضا روشن، نویسنده، شاعر و درویش گنابادی که خود در ایران حبس کشیده و بارها از سوی نیروهای امنیتی...