کاندیدای پوششی

علی افشاری – موضوع معرفی کاندیدایی از طرف اصلاح‌طلبان تا چه حد جدی است؟ از چنین کاندیدایی به عنوان...

اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هنوز بر سر کاندیدای پوششی در کنار حسن روحانی در انتخابات، به توافق نرسیده‌اند. کرباسچی می‌گوید...