کانون ریزگرد

سخنان حسن روحانی در کرمانشاه به نحوی تکرار اظهارات معصومه ابتکار بود: عایق‌بندی کنید و ماسک استاندارد بزنید. ریزگردها...