کانون صنفی معلمان استان تهران

معلمان استان تهران خواهان آزادی فعالان صنفی زندانی، جرم‌زدایی از فعالیت‌های صنفی، شناسایی حق تجمع و اعتراض و...