کانون مدافعان حقوق بشر در ايران

برای نرگس محمدی به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان, پرونده دیگری تشکیل شده و بر همین...

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، گفت به احتمال قوی برای همسرش در زندان وضعيت ويژه‌ای پيش آمده است که...

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان زنجان به‌سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به...

چند شخصيت حقيقی و حقوقی برنده جايزه صلح نوبل با انتشار بيانيه‌ای به اجرای حبس نرگس محمدی اعتراض کرده...

شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در نامه‌ای خطاب به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر...