کانون مدافعان حقوق کارگر

بیانیه‌ی ۵ تشکل‌ مستقل کارگری ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر: نجات کشور از نابودی...

اجلاس هیات مدیره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) در طي دیروز و امروز  (هفتم و هشتم اسفندماه) در تهران...

هر گونه عدم توجه نسبت به تحقق خواست‌های کارگران و مردم زحمتکش ایران از طریق عوام‌فریبی یا دست بردن...

«هنگامی که استبداد سیاسی، سرمایه‌داری و مردسالاری در هم آمیخته می‌شوند، فرهنگ سرکوب را ایجاد می‌کنند.»

نقش کارگران در مقابله با بحران‌های زیست محیطی به پرسشی مهم برای فعالان مدنی تبدیل شده. در ایران نیز...