کانون نویسندگان

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای

کانون نویسندگان هیچ شباهتی به بعضی حزبک‌ها ندارد که هر مقطع به یک چهره جلوه کند. کانون جلال و...

عصر ۲۹ نوامبر، سالن تئاتر "آرکاداش" شهر کلن، میزبان مراسمی در بزرگداشت فریدون تنکابنی بود. این طنزپرداز چندی است...