کانون نویسندگان ایران در تبعید

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) با انتشار اطلاعیه‌ای درگذشت ملیحه‌تیره‌‌گل، شاعر و پژوهشگر را به خانواده و دوستان او...

محمد ربوبی، مترجم و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید و یکی از اعضای انجمن قلم در...

سارا روشن - کانون نویسندگان سوریه از آغار سال ۲۰۱۲ شروع به کار کرده است. این کانون به گفته...