کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارشی می‌بینید از فعالیت شادی‌آفرین مربیان کانون در روستاهای زلزله‌زده. جای هنرمندان و نویسندگان ایرانی در میان آن‌ها خالی‌ست.

۳۱ کتاب‌خانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روستاها اعزام شدند.

الاهه نجفی - ایران به معاهده کپی‌رایت نپیوسته. تورم‌زایی فرهنگی و غارت دستاوردهای معنوی و محروم ماندن از بازار...